19 września 2022 (poniedziałek) godz. 19:00

Łukasz Wodyński, POST ANTROPO SZTUKA – manifest

Manifest artystyczny POST ANTROPO SZTUKA to publikacja ważna nie tylko ze względu na poruszany zakres teorii sztuki. To przede wszystkim wnikliwa analiza, poprzez aspekty ludzkiego tworzenia definiująca na nowo zarówno artystę, jak i dzieło w dobie wypłukiwanego z przekazów kulturowych postantropocentrycznego świata, zagrażającego ludzkiej tożsamości, emocjonalności i duchowości. Autor wyznacza radykalną drogę celem przywrócenia aktu fizycznej emanacji myśli w postaci dzieła, tworzącego unikalność ludzkiej jednostki i formującego obraz wyjątkowości świata. Manifest w szczególności dedykowany jest wszystkim edukatorom, artystom oraz ludziom kultury.

„Jako gatunek ludzki konsumujemy rzeczywistość w coraz bardziej żarłoczny, łapczywy i agresywny sposób, nie zważając na to, iż ta sama rzeczywistość konsumuje każdego z nas osobno” – czytamy w pierwszym rozdziale manifestu. Dalej znajdujemy tezę, że bycie twórcą w postantropocentrycznym świecie oznacza konfrontację ze sobą oraz odpowiedzialność za własne działanie. Tworzenie powinno służyć odkrywaniu własnej tożsamości, wyodrębnieniu jej z tożsamości zbiorowej. Czy faktycznie? Spotkanie z autorem zakłada czynny udział oraz dyskusję z uczestnikami wydarzenia podczas prezentacji poszczególnych aspektów teorii Wodyńskiego.

Łukasz Wodyński, artysta wizualny, malarz, performer, teoretyk sztuki. Jego twórczość jest wielowarstwowa. Skupia się wokół tematu człowieka i związanego z nim głębokiego podłoża egzystencjalnego, emocjonalnego i duchowego. Dotyka także problemów ponowoczesnego świata, uzmysławiając skalę wyzwań, z jakimi przyszło mu się mierzyć. Więcej na www.wodynski.com.pl.

Spotkanie inauguruje cykl CZYTAJMY SIĘ. Zapraszamy do Salonu Hoffman KPCK, wstęp wolny.


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01