23 listopada 2023 (czwartek) godz. 18:00

LXXI Spotkanie z Historią u Hoffmana: Zanim Szwalbe zbudował filharmonię. Z muzycznych tradycji Bydgoszczy

Bydgoszcz w XIX i 1. poł. XX wieku nie była pustynią kulturalną. Zagłębiając się w dzieje miasta tamtego czasu, odnotowujemy wiele rozmaitych przejawów życia muzycznego. Jego obraz świadczy o stałej obecności muzyki w mieście oraz jej niebagatelnym znaczeniu dla jego mieszkańców. Prelekcja będzie doskonałą okazją do naszkicowania różnych zjawisk muzycznych, które zaistniały w Bydgoszczy w czasach zaboru pruskiego oraz dwudziestolecia międzywojennego. Należą do nich m.in. miejsca odbywania się występów muzyczny i koncertów, sylwetki artystów, orkiestr i chórów – zarówno lokalnych, jak i występujących w mieście gościnnie, a także zagadnienia związane z kompozytorami, których utwory wykonywano oraz lokalnymi szkołami muzycznymi i wytwórniami instrumentów.

W efekcie stworzony zostanie wszechstronny obraz zjawisk związanych z muzyką, które obecne były w Bydgoszczy zanim pałeczkę kreatora życia muzycznego podjął Andrzej Szwalbe. Prelekcję wygłosi Bogna Derkowska-Kostkowska – historyk sztuki z Pracowni Dziedzictwa kulturowego KPCK.


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01