3-30 kwietnia 2023 (poniedziałek-niedziela)

Piękna nasza Polska cała: Ormianie – wystawa

Ormianie to nacja, której historia naznaczona jest wyjątkowymi aktami ludobójstwa, prześladowaniem na tle religijnym i narodowościowym, a wielkie cierpienie skłoniło tysiące ludzi do emigracji i zakładania narodowych wspólnot w wielu państwach świata, w tym w Polsce. Ormianie mają 2500-letnią historię, stanowią najstarszy chrześcijański naród – chrzest przyjęli w 301 roku n.e. W Polsce od wieków spolegliwie wpływali na pomyślność kraju i współtworzyli jego kulturę. Trudnili się głównie handlem i rzemiosłem. Wprowadzili wiele elementów pochodzących z krajów wschodnich, wzbogacając polską tradycję i dziedzictwo narodowe. Ormiańskim kupcom zawdzięczamy pojawienie się w naszym kraju szlachetnych tekstyliów, nieznanych towarów spożywczych, przypraw, bakalii, trunków oraz lekarstw.

Przez stulecia Ormianie jako mniejszość narodowa asymilowali się, zachowując swoją kulturę, wiarę i do dzisiaj pielęgnują swoje tradycje, zaznaczając swoją odrębność, a jednocześnie oddanie ojczyźnie, którą dla wielu z Nich jest Polska.

 Cykl Piękna nasza Polska cała poświęcony jest prezentacji tradycji i zwyczajów różnych obszarów etnograficznych i mniejszości narodowych naszego kraju. Prezentowaliśmy już historię, kulturę, tradycje i obecną sytuację m.in. Tatarów, Łemków i Bambrów.

Tegoroczna odsłona cyklu poświęcona będzie właśnie Ormianom. W ramach projektu zaprezentowana zostanie wystawa oraz prelekcja przybliżająca historię tego niezwykłego narodu.

wstęp wolny


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01