28 października 2019 (poniedziałek) godz. 18:00

Tatarzy w walce o niepodległość Rzeczypospolitej

W poniedziałek 28 października o godzinie 18.00 w Salonie Hoffman KPCK, odbędzie się wykład dra Aleksandra Miśkiewicza „Tatarzy w walce o niepodległość Rzeczypospolitej”

Dr Aleksander Miśkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawi historię 600-letniej obecności Tatarów na ziemiach polskich. Zaprezentuje jak wielu przedstawicieli tej społeczności było zasłużonych dla kraju i brało czynny udział zarówno w życiu społecznym, kulturalnym a przede wszystkim w walce o wolność ojczyzny. Wykład towarzyszy wystawie „Tatarzy polscy”

Aleksander Miśkiewicz (ur. 1945) doktor nauk humanistycznych, ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest emerytowanym wykładowcą Uniwersytetu w Białymstoku, nadal czynny zawodowo. Interesuje się losami współczesnej Polski, szczególnie dziejami ziem północno-wschodnich, Kresów, Tatarów polskich oraz historią Pomorza po 1945 roku. Niezmordowany popularyzator wiedzy na temat historii Tatarów polskich. Autor książek (m.in. „Tatarska legenda. Tatarzy polscy 1945–1990”, „Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945–2005”, „Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne”) i wielu artykułów o tematyce tatarskiej. Redaktor i współpracownik kilku czasopism wydawanych przez tatarskie instytucje, m.in. „Pamięć i trwanie”, „Przegląd Tatarski”. Członek Rady Naukowej „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego