24 listopada 2023 (piątek) godz. 10:00

Turniej Słowa „Dzieci mają głos” – finał

Turniej Słowa to wydarzenie mające na celu zachęcanie dzieci i młodzieży do wspólnej kreatywnej zabawy, której tworzywem jest słowo, popularyzację polskiej i światowej literatury dziecięcej oraz młodzieżowej, inspirowanie do poszukiwania oryginalnych form artystycznej wypowiedzi ze wskazaniem na dziedziny, takie jak recytacja oraz sztuki plastyczne (ilustracja), a także konfrontację osiągnięć twórczych i wymianę artystycznych doświadczeń w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego. Turniej swoim zasięgiem obejmuje województwo kujawsko-pomorskie i ma charakter otwarty. Uczestnikami byli uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych. Oceniani oni będą w trzech kategoriach wiekowych.

Turniej Słowa odbywa się w dwóch formach: turnieju recytatorskiego oraz turnieju ilustratorskiego. Finał tegorocznej edycji odbędzie się 24 listopada 2023 o godz. 10:00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Wstęp wolny, zapraszamy!


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01