XII Międzywarsztatowy Konkurs Umiejętności Osób Niepełnosprawnych

Konkurs miał miejsce 25 października w Bydgoszczy, Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy, ul. Toruńskiej 174.

Temat tegorocznego konkursu to „W świecie bajek i baśni……”,

ponadto: X Bydgoski Przegląd Artystyczny WTZ „Ze świata bajek i baśni”

Głównym celem konkursu jest integracja i rehabilitacja społeczna uczestników warsztatów terapii zajęciowej, a przede wszystkim motywowanie ich do rozwijania zainteresowań, kształtowanie właściwej postawy współzawodnictwa, jak i sprawdzenie umiejętności praktycznych uczestników nabytych na zajęciach terapeutycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość spróbowania własnych sił w takich konkurencjach jak: ceramika, malarstwo, haft, krawiectwo, stolarka, bukieciarstwo, papierotechnika etc.

Organizatorami MKUON są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy.
Współorganizatorami MKUON są:
• WTZ przy KPCK w Bydgoszczy
• WTZ przy PZN „Mega-Art” w Bydgoszczy
• WTZ przy LKP „Modrzew” w Bydgoszczy
• WTZ przy PZN „ Victoria” w Bydgoszczy
• WTZ „Przystań” w Bydgoszczy
• WTZ przy Wiatrak w Bydgoszczy
• WTZ przy Caritas „Tęcza” w Bydgoszczy
• Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Biały Domek”

 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego