Żeński Chór Kameralny „Belcanto”

„Belcanto”, czyli „Piękny Śpiew”, rozpoczął działalność artystyczną w 2000 roku w Klubie Seniora „Uniwerek”. Zamysł utworzenia zespołu zrodził się podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2000. Pierwszą opiekunką i dyrygentem chóru była Anna Hołowicka. „Belcanto” bierze aktywny udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych na terenie Miasta Bydgoszcz oraz w  Województwie Kujawsko-Pomorskim. W swoim dorobku artystycznym Chór ma występy podczas imprez takich jak Wojewódzkie i Ogólnopolskie Przeglądy Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”, „Laur Seniora” czy „Babie Lato”, gdzie „Belcanto” był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

Chór bierze także czynny udział w promowaniu kultury wysokiej występując dla podopiecznych domów pomocy społecznej i domów dziennego pobytu, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w  Klubach Seniora, Klubach Nauczyciela, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, szkołach, Bydgoskim Pałacu Młodzieży, uroczystościach z okazji „Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej” czy Bydgoskiego Festiwalu Nauki.

„Belcanto” śpiewa znane utwory chóralne, kolędy, pastorałki, pieśni paschalne, piosenki ludowe, pieśni patriotyczne, utwory dawne śpiewane na dworach. Ze względu na liczbę głosów to chór trzygłosowy, ze względu na płeć, żeński, ze względu na mecenasa, uniwersytecki chór amatorski. Liderką Chóru jest Genowefa Piwowarska.

Chórem dyryguje: Katarzyna Witkowska

Chórem dyryguje:

 

KATARZYNA WITKOWSKA

informacje/kontakt:
Dział Edukacji i Integracji Międzypokoleniowej


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01