Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny i święto zabytków. Celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna oraz promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego. Co roku we wrześniu biorące udział w projekcie jednostki bezpłatnie udostępniają do zwiedzania liczne zabytki i miejsca kultury, organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące. Od 2015 roku zespół projektowy działający przy pracowni Dziedzictwa Kulturowego KPCK zajmuje się koordynacją EDD w województwie kujawsko-pomorskim. Zaszczytną funkcją koordynatora Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 (na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżnił Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, w ramach którego działa od wielu lat Pracownia Dziedzictwa Kulturowego. Imprezy odbywa się w dwa wrześniowe weekendy, choć w wielu wydarzeniach można uczestniczyć przez cały wrzesień. Zapowiedzi i relacje z imprez znajdują się na stronie internetowej Europejskich Dni Dziedzictwa.

Powiązane wydarzenia i artykuły

Europejskie Dni Dziedzictwa prowadzi zespół projektowy przy Pracowni Dziedzictwa Kulturowego KPCK:

 


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01