Europejskie Dni Dziedzictwa

Czym są Europejskie Dni Dziedzictwa?

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny i święto zabytków. Celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna oraz promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego. Co roku we wrześniu biorące udział w projekcie jednostki bezpłatnie udostępniają do zwiedzania liczne zabytki i miejsca kultury, organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące. Od 2015 roku zespół projektowy działający przy pracowni Dziedzictwa Kulturowego KPCK zajmuje się koordynacją EDD w województwie kujawsko-pomorskim.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury - regionalny koordynator EDD

Zaszczytną funkcją koordynatora Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 (na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżnił Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, w ramach którego działa od wielu lat Pracownia Dziedzictwa Kulturowego. Imprezy odbywa się w dwa wrześniowe weekendy, choć w wielu wydarzeniach można uczestniczyć przez cały wrzesień. Zapowiedzi i relacje z imprez znajdują się na stronie internetowej Europejskich Dni Dziedzictwa.

Zwiedzaj bezpłatnie województwo kujawsko-pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie to prawdziwa mozaika. Jest ono nie tylko kujawskie i pomorskie ale też wielkopolskie, dobrzyńskie, chełmińskie, mazowieckie i powiślańskie. Takiego zróżnicowania regionalnego nie ma żadne z pozostałych województw ! Co za tym idzie kujawsko-pomorskie to różnorodność zabytków i bogactwo etnograficzne – od pradziejowych „piramid kujawskich” (Sarnowo/Gaj/Wietrzychowice) przez perły średniowiecza – romańskie kościoły Kruszwicy i Strzelna, gotyckie skarby Chełmna i Torunia. Barok upiększył tutejszy krajobraz o kalwarię pakoską i klasztory między innymi w Markowicach i Obory. Trudny czas zaborów to ostoje polskości – dwory i pałace otulone parkami, ale również dynamiczny rozwój miast czy architektura uzdrowiskowa. W krajobraz kulturowy województwa wpisane są też ślady po narodach, z którymi przyszło nam koegzystować: po Niemcach, Żydach, Rosjanach czy Holendrach. Z założenia wszystkie imprezy w ramach EDD są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do serwisu www poświęconego EDD w województwie kujawsko-pomorskim - kliknij tutaj.

Europejskie Dni Dziedzictwa prowadzi zespół projektowy przy Pracowni Dziedzictwa Kulturowego KPCK:

 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego