Kwartalnik Artystyczny

„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” powstał w 1993 roku. W latach od 1995 do 2021 roku wydawcą pisma było Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, w styczniu 2022 roku rolę wydawcy przejęła Książnica Kopernikańska w Toruniu. Pierwsze numery „Kwartalnika” ukazały się pod auspicjami Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Redaktorem naczelnym jest Krzysztof Myszkowski. W piśmie, adresowanym do miłośników literatury, publikowane są zarówno wiersze, proza, eseje, szkice, recenzje i noty. Na łamach pisma wypowiadają się najwybitniejsi pisarze. Kwartalnik Artystyczny  publikuje również najciekawsze utwory debiutantów. Powstają numery tematyczne i monograficzne. Na łamach periodyku publikowali między innymi: Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz. Wśród autorów gościli również: Jan Błoński, Gustaw Herling-Grudziński, Kazimierz Hoffman, Ryszard Kapuściński, Stanisław Lem, Artur Międzyrzecki, Julia Hartwig, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki. Serdecznie zapraszamy na stronę www.kwartalnik.art.pl gdzie znajduje się cyfrowe archiwum numerów oraz istnieje możliwość zakupu wydawnictwa.

Kwartalnik wydawany jest przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Miasta Torunia.

 

Powiązane wydarzenia i artykuły


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01