Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu

Periodyk naukowy „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” wydawany jest przez Pracownię Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy od 1996 roku. Stanowi serię wydawniczą związaną tematycznie z ochroną dóbr kultury, historią sztuki, zabytkoznawstwem, archeologią i etnografią regionu bydgoskiego. Głównym zamysłem wydawania jest cykliczna prezentacja ważniejszych zabytków, znaczących prac konserwatorskich i badawczych, dziejów architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego, ale także zabytków, którym się nie powiodło - tych opuszczonych, zniszczonych czy nawet już nie istniejących. Grono autorów wywodzących się w głównej mierze ze środowisk akademickich, skupionych przy tym periodyku, obejmuje nie tylko badaczy z województwa kujawsko-pomorskiego, ale także autorów z całej Polski.

W sprzedaży znajdują się następujące tomy wydawnictwa: 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 dostępne w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury oraz w sprzedaży wysyłkowej (sekretariat@kpck.pl). Każdy zeszyt kosztuje 16 zł. Zeszyty 1-10 dostępne są w wersji elektronicznej na stronach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Powiązane wydarzenia i artykuły


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01