Miłośnik Teatru Lalek

Pismo Miłośnik Teatru Lalek powołano do życia 25 kwietnia 1997 roku podczas spotkania Klubu Lalkarza działającego wówczas w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy. Intencją inicjatorów tego przedsięwzięcia było, aby „Miłośnik” służył wszystkim sympatykom teatru lalek; nauczycielom i instruktorom prowadzącym takie grupy w naszym regionie, a zwłaszcza tym początkującym, którzy rozpoczynając swoją przygodę z teatrem lalek mają wiele zapału, ale brakuje im wiedzy i doświadczenia. Materiały zawarte w kolejnych numerach miały pomóc w poszukiwaniu i doborze metod i form działania. Proponowane scenariusze ułatwić wybór odpowiedniego repertuaru. Ważne było także, aby Miłośnik Teatru Lalek skupiał i integrował ludzi zainteresowanych teatrem lalek, na co dzień rozproszeni, działający w różnych, często bardzo odległych od siebie placówkach szkolnych i domach kultury. Dobrym duchem całego przedsięwzięcia, ale i ostoją wiedzy i doświadczenia był od samego początku Stefan Gełdon – nestor sztuki lalkarskiej w naszym regionie. Jest on autorem podstawowego i najważniejszego rozdziału zawierającego bezcenny materiał metodyczny, w którym prezentowane są różne techniki teatralne właściwe sztuce lalkarskiej. 

Każdej jesieni przygotowywany jest kolejny numer pisma, który ułatwia instruktorom poszukiwanie ciekawego repertuaru i dobór odpowiednich metod i form działania. Wokół „Miłośnika” skupieni są i zintegrowani instruktorzy, którzy na co dzień działają w różnych, często odległych od siebie placówkach regionu. Wydawnictwo redagowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy wspólnie z Centrum Kultury „Zamek” w Nowem, a jego premierowa prezentacja ma miejsce w czasie corocznej, organizowanej tam „Biesiady Lalkarskiej”. 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCKk
znacznik mapyKujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
logo i herb województwa kujawsko-pomorskiegoKPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
logotypy programu operacyjnego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego