Spotkania literackie

Spotkania literackie organizowane są od 25 lat przez KPCK przy współpracy z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Bydgoszczy. Weszły na stałe do kalendarza wydarzeń poetyckich naszego miasta. Stanowią okazję do prezentacji i konfrontacji twórczości poetów z Bydgoszczy i regionu oraz bliższego poznania autora, jego osobowości i inspiracji, warsztatu pracy i sztuki pisania. Każdy wieczór autorski to nowa, ciekawa, bardzo osobista odsłona prozy i poezji, to rozmowy o wierszu, ale i o kondycji poezji. Kameralne spotkania w Salonie Hoffman to z pewnością ważny przystanek w promocji współczesnej poezji. Gośćmi spotkań są zarówno twórcy z dużym dorobkiem artystycznym, jak i debiutanci.

Powiązane wydarzenia i artykuły

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego