Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS

Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” odbywa się od 1979 roku. Jest to impreza o profilu artystycznym i metodycznym obejmująca swoim zasięgiem wszystkie województwa. Od 1994 r. na wniosek seniorów Przegląd odbywa się co dwa lata, a poprzedzają go eliminacje wojewódzkie. W województwach, w których nie są organizowane eliminacje wojewódzkie podmioty artystyczne rekomendowane są przez odpowiednie departamenty urzędów marszałkowskich lub instytucje kultury o zasięgu wojewódzkim. W województwie kujawsko-pomorskim eliminacje przeprowadza Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Od 2016 roku Przegląd ma charakter międzypokoleniowy, a od 2018 roku Wykonawcy rywalizują w 6 przestrzeniach twórczych: folklor, taniec, muzyka, teatr, fotografia i literatura. „ARS” adresowany jest do grup wielopokoleniowych działających artystycznie w różnych środowiskach - zapraszamy zespoły, grupy i duety składające się z samych Seniorów lub podmioty „mieszane”, gdzie Seniorzy muszą stanowić minimum 50% członków. Osoby startujące indywidualnie w Przeglądzie muszą być Seniorami. Celem przeglądu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego Seniorów i ludzi młodego pokolenia. Najlepszy solista, duet, grupa lub zespół otrzymuje Grand Prix im. Tytusa Frelichowskiego, byłego kierownika Działu Artystycznego Wojewódzkiego Domu Kultury (obecnie KPCK), inicjatora działań na rzecz seniorów w naszym województwie i kraju. „ARS” stwarza możliwości konfrontacji twórczości artystycznej, pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności zespołów artystycznych, oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu. Przeglądowi od 2016 towarzyszą liczne imprezy integracyjne takie jak dancingi, potańcówki czy ogniska z muzyką na żywo. Od 2018 roku jeden dzień Przeglądu jest przeznaczony na Latający Uniwersytet Każdego Wieku podczas którego organizowane są otwarte wykłady i seminaria naukowe oraz warsztaty metodyczne dla Uczestników i Instruktorów ze Specjalistami z zakresu teatru, tańca, folkloru, śpiewu, makijażu scenicznego itd.

Powiązane wydarzenia i artykuły

Koordynatorem wydarzenia jest Pracownia Integracji Międzypokoleniowej:

Zapraszamy do kontaktu:

KLAUDIA FERENC
klaudia.ferenc@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108

WERONIKA KORGA
weronika.korga@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01