Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS

Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” odbywa się od 1979 roku. Jest to impreza o profilu artystycznym i metodycznym obejmująca swoim zasięgiem wszystkie województwa. Od 1994 r. na wniosek seniorów Przegląd odbywa się co dwa lata, a poprzedzają go eliminacje wojewódzkie. W województwach, w których nie są organizowane eliminacje wojewódzkie podmioty artystyczne rekomendowane są przez odpowiednie departamenty urzędów marszałkowskich lub instytucje kultury o zasięgu wojewódzkim. W województwie kujawsko-pomorskim eliminacje przeprowadza Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Od 2016 roku Przegląd ma charakter międzypokoleniowy, a od 2018 roku Wykonawcy rywalizują w 6 przestrzeniach twórczych: folklor, taniec, muzyka, teatr, fotografia i literatura. „ARS” adresowany jest do grup wielopokoleniowych działających artystycznie w różnych środowiskach - zapraszamy zespoły, grupy i duety składające się z samych Seniorów lub podmioty „mieszane”, gdzie Seniorzy muszą stanowić minimum 50% członków. Osoby startujące indywidualnie w Przeglądzie muszą być Seniorami. Celem przeglądu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego Seniorów i ludzi młodego pokolenia. Najlepszy solista, duet, grupa lub zespół otrzymuje Grand Prix im. Tytusa Frelichowskiego, byłego kierownika Działu Artystycznego Wojewódzkiego Domu Kultury (obecnie KPCK), inicjatora działań na rzecz seniorów w naszym województwie i kraju. „ARS” stwarza możliwości konfrontacji twórczości artystycznej, pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności zespołów artystycznych, oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu. Przeglądowi od 2016 towarzyszą liczne imprezy integracyjne takie jak dancingi, potańcówki czy ogniska z muzyką na żywo. Od 2018 roku jeden dzień Przeglądu jest przeznaczony na Latający Uniwersytet Każdego Wieku podczas którego organizowane są otwarte wykłady i seminaria naukowe oraz warsztaty metodyczne dla Uczestników i Instruktorów ze Specjalistami z zakresu teatru, tańca, folkloru, śpiewu, makijażu scenicznego itd.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami kwalifikacji najbliższego ARS-u, już 24-28 sierpnia 2020 roku w CK Browar „B” we Włocławku:

Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2020 – nowe zasady kwalifikacji

UWAGA!
Szanowni Państwo, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, zobowiązujące nas wszystkich obostrzenia oraz konieczność izolacji wiemy, że nie jesteście wstanie wysłać kart zgłoszeń oraz demo w terminie do 15 maja 2020 r. Mamy świadomość, że Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Instytucji Kultury organizujące aktywność kulturalną dla Seniorów zawiesiły swoją działalność do odwołania. Eliminacje wojewódzkie w Województwach Zachodniopomorskim i Lubelskim zostały odwołane przez Organizatorów Regionalnych.

Dla Dyrektor i Pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy jako organizatora 19. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2020 najważniejsze jest zdrowie i życie Uczestników, Instruktorów, Widzów oraz Wolontariuszy i Pracowników Partnerów zaangażowanych w organizację Przeglądu. Seniorzy oraz osoby chore przewlekłe są grupą szczególnie zagrożoną zakażeniem się koronawirusem i ich bezpieczeństwo jest dla nas na pierwszym miejscu.

W związku z powyższym terminy podane w aktualizacji regulaminu Przeglądu z dnia 17 marca 2020 roku przestają obowiązywać. Po weekendzie majowym poinformujemy Państwa o dalszych decyzjach dotyczących organizacji ARS 2020. Prosimy abyście pozostali w domach, wychodzili tylko jeżeli jest to konieczne, zachowywali dystans społeczny, nosili maseczki i rękawiczki. Dbajcie o siebie i swoich najbliższych, życzymy Wam dużo zdrowia!

 

 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Koordynatorem wydarzenia jest Pracownia Integracji Międzypokoleniowej:

Kierownik pracowni

 

JULIAN WASZAK
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 02 wew. 108
tel. 52 585 15 03 wew. 108

Zespół pracowni:

GRAŻYNA KACZMAREK-PIASECKA
MATEUSZ GRZĘBSKI
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 02 wew. 108
tel. 52 585 15 03 wew. 108

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego