Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS

Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” odbywa się od 1979 roku. Jest to impreza o profilu artystycznym i metodycznym obejmująca swoim zasięgiem wszystkie województwa. Od 1994 r. na wniosek seniorów Przegląd odbywa się co dwa lata, a poprzedzają go kwalifikacje elektroniczne, które w 2024 roku zastąpiły eliminacje wojewódzkie. Przegląd ma charakter międzypokoleniowy, a wykonawcy rywalizują w 4 przestrzeniach twórczych: folklor, taniec, muzyka, teatr. „ARS” adresowany jest do grup wielopokoleniowych działających artystycznie w różnych środowiskach - zapraszamy zespoły, grupy i duety składające się z samych Seniorów lub podmioty „mieszane”, gdzie Seniorzy muszą stanowić minimum 50% członków. Osoby startujące indywidualnie w Przeglądzie muszą być Seniorami. Celem przeglądu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego seniorów i ludzi młodego pokolenia. Najlepszy solista, duet, grupa lub zespół otrzymuje Grand Prix im. Tytusa Frelichowskiego, byłego kierownika Działu Artystycznego Wojewódzkiego Domu Kultury (obecnie KPCK), inicjatora działań na rzecz seniorów w naszym województwie i kraju. „ARS” stwarza możliwości konfrontacji twórczości artystycznej, pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności zespołów artystycznych, oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu. Przeglądowi od 2016 towarzyszą liczne imprezy integracyjne takie jak dancingi, potańcówki czy ogniska z muzyką na żywo oraz warsztaty metodyczne.

Powiązane wydarzenia i artykuły

Koordynatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów jest Dział Edukacji i Integracji Międzypokoleniowej:

Zespół pracowni:

 

KLAUDIA FERENC
kierownik
klaudia.ferenc@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108
tel. 780 181 770

 

WERONIKA KORGA
instruktor
weronika.korga@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108
tel. 780 181 770

 

JOANNA SCHUETZ-GABRIEL
instruktor
joanna.gabriel@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108
tel. 780 181 770

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01