Zespół Wokalny „Tercja”

Zespół śpiewa znane utwory polskich wokalistów między innymi Seweryna Krajewskiego, Ryszarda Rynkowskiego, oraz Zespołu „Filipinki”. Zespół uświetnia swoimi występami uroczystości klubowe, występuje w Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziennego Pobytu, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, bibliotekach, Domach Dziennego, Pobytu w Gminnych i Miejskich Ośrodkach Kultury bierze udział w konkursach oraz wymienia się doświadczeniami z zaprzyjaźnionymi klubami seniora z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Występuje na przeglądach, festiwalach, imprezach okolicznościowych śpiewając muzykę popularną, wielokrotnie nominowany do Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”. W swoim repertuarze posiada także kolędy, pastorałki, pieśni patriotyczne. Liderką Zespołu jest Krystyna Chylewska. Opiekę merytoryczną nad Zespołem sprawują Marta Haliniak i Alicja Lijewska z Działu Artystycznego KPCK w Bydgoszczy. 

Zespół prowadzi:

 

MARTA HALINIAK
marta.haliniak@kpck.pl
tel. 52 585 15 02 wew. 113


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01