Zespół Wokalny „Niespodzianka”

„Niespodzianka” powstała jako alternatywny zespół wokalny Klubu Seniora „Złota Jesień” w 2006 roku. Założycielem i opiekunem była ówczesna przewodnicząca Klubu Janina Kurdynowska. Zespół uświetnia swoimi występami uroczystości klubowe, występuje w Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziennego Pobytu, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, bibliotekach, Domach Dziennego, Pobytu w Gminnych i Miejskich Ośrodkach Kultury bierze udział w konkursach oraz wymienia się doświadczeniami z zaprzyjaźnionymi klubami seniora z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Prezentuje utwory biesiadne, jest zespołem mieszanym, do zespołu należą panie i panowie którzy chętnie biorą udział w różnych spotkaniach, przeglądach. Liderem Zespołu jest Jerzy Beltrowski. Opiekę merytoryczną nad Zespołem sprawują Marta Haliniak i Alicja Lijewska z Działu Artystycznego KPCK w Bydgoszczy.

W roku 2022 zespół „Niespodzianka” połączył się z zespołem „Tercja” tworząc grupę „Feniks”

Zespół prowadzi:

 

MARTA HALINIAK
marta.haliniak@kpck.pl
tel. 52 585 15 02 wew. 113


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01