Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Niewiele jest w naszym kraju konsekwentnych i stałych działań na rzecz upowszechniania kultury i edukacji artystycznej. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski na przekór tej polskiej specyfice trwa już ponad pół wieku! Warto dodać, że uczestnikami tego konkursu byli wybitni dzisiaj aktorzy tacy jak m. innymi: Krzysztof Kolberger, Janusz Gajos, Marian Opania, Olgierd Łukaszewicz czy Marek Kondrat. Pracownia Teatru KPCK organizuje eliminacje miejskie, rejonowe i wojewódzkie. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe.

Prezentacje konkursowe odbywają się w formie czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora i „wywiedzione ze słowa”. Konkurs rozwija przede wszystkim umiejętności interpretacyjne i kulturę słowa, zachęca do poznawania dobrej literatury. Warto jednak zauważyć, że uczy też obrony własnych racji i odwagi wyrażania siebie na forum publicznym.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorki: 

UWAGA: pomimo trudnego okresu pandemii, Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej dnia 30 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o kontynuowaniu 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Szczegóły decyzji w komunikacie, do pobrania poniżej:

Specjalny Komunikat OKR 2020

 

 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Konkurs prowadzi Pracownia Teatru:

 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego