Pracownia Integracji Międzypokoleniowej

Pracownia zajmuje się popularyzowaniem nauki i edukacji ustawicznej oraz prowadzi edukację kulturową i społeczną od Juniora do Seniora. Aktywność Pracowni to projekty edukacyjne o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim takie jak wykłady, sekcje edukacyjne, warsztaty metodyczne, konferencje, szkolenia, przeglądy ruchu amatorskiego oraz konkursy. Od wybuchu pandemii w 2020 roku Pracownia realizuje budowę bazy edukacyjnej on-line której materiały są skierowane do wszystkich którzy ze względu na stan zdrowia i ograniczoną mobilność, bariery architektoniczne lub odległość od instytucji kultury i edukacji nie mogą korzystać ze stacjonarnych form uczestnictwa w kulturze. Pracownia bierze także aktywny udział w takich wydarzeniach jak Festiwale Nauki i Sztuki oraz współpracuje z innymi podmiotami tworząc warunki do rozwoju dla wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą humanistyką. Przy Pracowni działają Kluby Seniora oraz Zespoły i Grupy Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Pracownia organizuje również koncerty, zabawy i bale tematyczne oraz okolicznościowe sprzyjające integracji międzypokoleniowej.

Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 15:00. W tych godzinach również odbieramy telefony i pocztę elektroniczną oraz odpisujemy na wiadomości na profilu Facebook.

OFERTA STACJONARNA
 1. Ogólnopolski i Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS
 2. Warsztaty Metodyczne ARS dla Instruktorów i Uczestników
 3. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów Babie Lato
 4. Akademia Sztuk Wszelakich i Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 5. Sekcje edukacyjne i zajęcia terenowe dla Członków ASW i KUTW
 6. Mobilny Uniwersytet Każdego Wieku
 7. Mały Uniwersytet Dziecięcy, Warsztat Brodaczy i Terenowy Uniwersytet Dziecięcy
 8. Uniwersytet Letni „Ul”
 9. Klub Seniora „Koło PTTK nr 18”
 10. Klub Seniora „Złota Jesień”
 11. Zespół Wokalny „Niespodzianka”
 12. Zespół Wokalny „Tercja”
 13. Żeński Chór Kameralny „Belcanto”
 14. Teatr Form Różnych „Nasza Klasa”
 15. Koncerty i zabawy okolicznościowe oraz tematyczne
OFERTA ON-LINE
 1. Latający Uniwersytet Każdego Wieku
 2. Warsztaty Metodyczne ARS on-line
 3. Poranna Kawka czyli E-Biblioteka Seniora
 4. Garaż III Wieku
 5. Babcina Księga Bajek
 6. Magiel
 7. Ptasie Radio
 8. Stara Szkoła
 9. Mistrzowie
HISTORIA

KPCK w Bydgoszczy od ponad 60 lat działa na rzecz Ludzi Złotego Wieku poprzez różnego projekty kulturalne, artystyczne i edukacyjne na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. KPCK w Bydgoszczy ma najdłuższą w regionie tradycję pracy edukacyjno-kulturalnej z Seniorami, w 1968 roku przy Wojewódzkim Domu Kultury (obecnie KPCK w Bydgoszczy) powstał Klub Seniora „Złota Jesień”, a w roku 1987 został utworzony pierwszy dział poświęcony działaniom na rzecz seniorów. Sekcja Metodyczna Klubów Seniora i Osób Niepełnosprawnych z czasem zmieniła nazwę na Pracownię Działań na Rzecz Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, a w 2014 roku zmieniła nazwę na Pracownię Integracji Międzypokoleniowej i rozszerzyła zakres swojej działalności na działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup wiekowych, a nie tylko dla Seniorów.

Do najbardziej rozpoznawalnych działań, które rozpoczęły się w KPCK należą konkurs o „Laur Seniora” (1968), konkurs „Złote Ręce Seniora” (1971), konkurs „Ludzie Złotego Wieku” (1974), Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” (1979), „Scena dla Seniora” (1982) czy Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato” (1986), Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” (1994) oraz zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (1996). Do dnia dzisiejszego KPCK organizuje Wojewódzki i Ogólnopolski Przegląd „ARS” oraz Przegląd „Babie Lato”, a ponad 25 letnią tradycję edukacji ustawicznej skierowanej do osób dorosłych kontynuuje Akademia Sztuk Wszelakich (2014), Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku (2016), Latający Uniwersytet Każdego Wieku (2018), Uniwersytet Letni „Ul” (2021) oraz Mobilny Uniwersytet Każdego Wieku (2022). Przy Pracowni powstały także oferty skierowane wyłącznie do najmłodszych - Mały Uniwersytet Dziecięcy (2018) oraz Terenowy Uniwersytet Dziecięcy (2022).

Powiązane wydarzenia i artykuły

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCKk
znacznik mapyKujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
logo i herb województwa kujawsko-pomorskiegoKPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
logotypy programu operacyjnego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego