Pracownia Integracji Międzypokoleniowej

Pracownia zajmuje się popularyzowaniem nauki i edukacji ustawicznej oraz prowadzi edukację kulturową i społeczną od Juniora do Seniora. Aktywność Pracowni to projekty edukacyjne o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim takie jak wykłady, sekcje edukacyjne, warsztaty metodyczne, konferencje, szkolenia, przeglądy ruchu amatorskiego oraz konkursy.

Od wybuchu pandemii w 2020 roku Pracownia realizuje budowę bazy edukacyjnej on-line której materiały są skierowane do wszystkich którzy ze względu na stan zdrowia i ograniczoną mobilność, bariery architektoniczne lub odległość od instytucji kultury i edukacji nie mogą korzystać ze stacjonarnych form uczestnictwa w kulturze. Pracownia bierze także aktywny udział w takich wydarzeniach jak Festiwale Nauki i Sztuki oraz współpracuje z innymi podmiotami tworząc warunki do rozwoju dla wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą humanistyką. Przy Pracowni działają Kluby Seniora oraz Zespoły i Grupy Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Pracownia organizuje również koncerty, zabawy i bale tematyczne oraz okolicznościowe sprzyjające integracji międzypokoleniowej.

Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 15:00. W tych godzinach również odbieramy telefony i pocztę elektroniczną oraz odpisujemy na wiadomości na profilu Facebook.

OFERTA STACJONARNA
OFERTA ON-LINE
  1. Poranna Kawka czyli E-Biblioteka Seniora

    Serdecznie zapraszamy na Poranną Kawkę czyli E-Bibliotekę Seniora. W każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 7:00 podcast literacki prowadzi dla Państwa dr Marta Kładź-Kocot. W poniedziałkowych audycjach nasza wykładowczyni opowiada jakie książki warto przeczytać, zarówno te klasyczne jak i współczesne, światowe bestsellery, prace noblistów i innych laureatów prestiżowych nagród oraz tych niszowych, mniej znanych twórców.
HISTORIA

KPCK w Bydgoszczy od ponad 60 lat działa na rzecz Ludzi Złotego Wieku poprzez różnego projekty kulturalne, artystyczne i edukacyjne na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. KPCK w Bydgoszczy ma najdłuższą w regionie tradycję pracy edukacyjno-kulturalnej z Seniorami, w 1968 roku przy Wojewódzkim Domu Kultury (obecnie KPCK w Bydgoszczy) powstał Klub Seniora „Złota Jesień”, a w roku 1987 został utworzony pierwszy dział poświęcony działaniom na rzecz seniorów. Sekcja Metodyczna Klubów Seniora i Osób Niepełnosprawnych z czasem zmieniła nazwę na Pracownię Działań na Rzecz Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, a w 2014 roku zmieniła nazwę na Pracownię Integracji Międzypokoleniowej i rozszerzyła zakres swojej działalności na działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup wiekowych, a nie tylko dla Seniorów.
Do najbardziej rozpoznawalnych działań, które rozpoczęły się w KPCK należą konkurs o „Laur Seniora” (1968), konkurs „Złote Ręce Seniora” (1971), konkurs „Ludzie Złotego Wieku” (1974), Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” (1979), „Scena dla Seniora” (1982) czy Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato” (1986), Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” (1994) oraz zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (1996). Do dnia dzisiejszego KPCK organizuje Wojewódzki i Ogólnopolski Przegląd „ARS” oraz Przegląd „Babie Lato”, a ponad 25 letnią tradycję edukacji ustawicznej skierowanej do osób dorosłych kontynuuje Akademia Sztuk Wszelakich (2014), Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku (2016), Latający Uniwersytet Każdego Wieku (2018), Uniwersytet Letni „Ul” (2021) oraz Mobilny Uniwersytet Każdego Wieku (2022). Przy Pracowni powstały także oferty skierowane wyłącznie do najmłodszych - Mały Uniwersytet Dziecięcy (2018) oraz Terenowy Uniwersytet Dziecięcy (2022).
.

Powiązane wydarzenia i artykuły

Polecamy:

Kierownik pracowni

 

JULIAN WASZAK
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01-03 wew. 108
tel. 780 181 770

Zespół pracowni:

GRAŻYNA KACZMAREK-PIASECKA
MATEUSZ GRZĘBSKI


Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCK Kultura w zasięgu
Kultura w zasięgu KPCK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585 15 01