Pracownia Integracji Międzypokoleniowej

Głównym zadaniem Pracowni Integracji Międzypokoleniowej jest tworzenie warunków do dialogu międzypokoleniowego oraz integracji społecznej w obszarach edukacji, kultury i sztuki. Ideą integracji międzypokoleniowej jest inicjowanie wydarzeń łączących młodych i starszych tak aby wszystko i wszędzie robić nie tylko dla seniorów, ale przede wszystkim z seniorami. Osoby starsze należy zachęcać do aktywnego stylu życia, pomocy innym, bycia dla innych, kontaktów ze starszymi i młodszymi, a to uczy i wymaga wielu kompromisów.

Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami prowadzonych działań:

HISTORIA

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy od ponad 60 lat działa na rzecz seniorów poprzez różnego projekty kulturalne, artystyczne i edukacyjne na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. KPCK ma najdłuższą w regionie tradycję pracy edukacyjno-kulturalnej z osobami starszymi, w 1968 roku przy Wojewódzkim Domu Kultury (obecnie KPCK) powstał Klub Seniora „Złota Jesień”, a w roku 1987 został utworzony pierwszy dział poświęcony działaniom na rzecz seniorów. Sekcja Metodyczna Klubów Seniora i Osób Niepełnosprawnych z czasem zmieniła nazwę na Pracownię Działań na Rzecz Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, a obecnie znana jest jako Pracownia Integracji Międzypokoleniowej. Do najbardziej rozpoznawalnych działań, które rozpoczęły się w KPCK należą konkurs o „Laur Seniora” (1968), konkurs „Złote Ręce Seniora” (1971), konkurs „Ludzie Złotego Wieku” (1974), Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” (1979), „Scena dla Seniora” (1982) czy Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato” (1986), Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” (1994) oraz zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (1996). Do dnia dzisiejszego KPCK organizuje Wojewódzki i Ogólnopolski Przegląd „ARS” oraz Przegląd „Babie Lato”, a ponad 20 letnią tradycję edukacji ustawicznej skierowanej do seniorów kontynuuje Akademia Sztuk Wszelakich (2014), Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku (2016) oraz Latający Uniwersytet Każdego Wieku (2018).

ZADANIA PRACOWNI
 1. organizowanie projektów edukacyjnych, społecznych, artystycznych i kulturalnych;
 2. promocja kultury i tradycji regionalnych;
 3. promocja dorobku artystycznego grup senioralnych i wielopokoleniowych;
 4. tworzenie warunków do integracji i solidarności międzypokoleniowej.
 5. promocja wspólnego spędzania czasu przez dzieci, rodziców i dziadków;
 6. promocja edukacji ustawicznej i uczenia się przez całe życie (praktyka andragogiczna);
 7. promocja edukacji do i w starości (praktyka geragogiczna);
 8. promocja pozytywnego starzenia się i aktywnego spędzania czasu na emeryturze;
 9. promocja edukacji kulturalnej i animacji społeczno-kulturowej;
 10. promocja edukacji społecznej;
 11. promocja pozytywnych wzorców aktywności społecznej;
 12. promocja prozdrowego stylu życia (wg holistycznego modelu zdrowia);
OFERTA I REALIZOWANE PROJEKTY

Pracownia Integracji Międzypokoleniowej organizuje przeglądy, konkursy, imprezy i projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych. W Pracowni realizowane są trzy duże projekty edukacyjne: Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Sztuk Wszelakich oraz Mały Uniwersytet Dziecięcy. PIM opiekuje się merytorycznie Klubami Seniora, sekcjami, grupami, klubami i kołami zainteresowań oraz zespołami i grupami artystycznymi. Przy Pracowni działa również Grupa Wolontariuszy zrzeszająca osoby w różnym wieku, które wspomagają KPCK przy realizacji wielu projektów edukacyjnych i społecznych. Pracownia angażuje się także w projekty zewnętrzne takie jak Bydgoski Festiwal Nauki; Majówka z Kulturą i Sztuką; Międzypokoleniową Sesję (Świata) Kobiet KOBIETNIK; Kampania Społeczna z Okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja Nie Widzę Ciebie, Ty Zobacz Mnie!”; Toruński Festiwal Nauki i Sztuki; Projekt Birdwatching i wiele innych.

Realizowane projekty:

 1. Akademia Sztuk Wszelakich
 2. Bale, Dancingi, Dyskoteki i Potańcówki Wielopokoleniowe
 3. Bookcrossing
 4. Familijne Podwórko u Hoffmana
 5. Grupa Plastyczna
 6. Grupa Wolontariatu Międzypokoleniowego „Bez Granic”
 7. Gry Miejskie i Terenowe
 8. Imprezy okolicznościowe i dni tematyczne
 9. Kino Hoffman
 10. Kinowy Klub Dyskusyjny „KAKADU”
 11. Klub Gier Karcianych i Planszowych „Hetman”
 12. Klub Pracy Twórczej „Pipsztyk”
 13. Klub Seniora „Koło PTTK nr 18”
 14. Klub Seniora „Złota Jesień”
 15. Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 16. Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach
 17. Latający Uniwersytet Każdego Wieku
 18. Mały Uniwersytet Dziecięcy
 19. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato”
 20. Projekt Cyfrowy Senior
 21. Teatr Form Różnych „Nasza Klasa”
 22. Warsztaty metodyczne i wykłady popularno-naukowe
 23. Wojewódzki i Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”
 24. Zespół Wokalny „Niespodzianka”
 25. Zespół Wokalny „Tercja”
 26. Żeński Chór Kameralny „Belcanto”
GODZINY PRACY I KADRA

Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00. W tych godzinach obsługujemy słuchaczy Akademii Sztuk Wszelakich, słuchaczy Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  członków Klubów Seniora, członków grup, sekcji, klubów i kół zainteresowań, członków zespołów i grup artystycznych. W tych godzinach również odbieramy telefony i pocztę elektroniczną oraz odpisujemy na wiadomości na profilu Facebook. Jeżeli PIM będzie nieczynna z przyczyn losowych, to informacja zostanie opublikowana na naszym profilu FB www.facebook.com/integracja.kpck

Grażyna Kaczmarek-Piasecka – (instruktor) pedagog, instruktor teatru lalek, realizator i animator projektów z zakresu edukacji artystycznej z ponad 30 letnim doświadczeniem w pracy z seniorami, młodzieżą i dziećmi. Odpowiedzialna za organizację i koordynację takich projektów jak Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato", Wojewódzki i Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”. Współtwórca Przeglądu „Babie Lato”. Wcześniej pracowała w Dziale Artystycznym, w Dziale Promocji i Organizacji Imprez, w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, w Sekcji Metodycznej Klubów Seniora i Osób Niepełnosprawnych oraz Pracowni Działań na Rzecz Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. W Pracowni opiekuje się merytorycznie Klubami Seniora, sekcjami, grupami, klubami i kołami zainteresowań oraz zespołami i grupami artystycznymi.

Mateusz Grzębski – (instruktor) kulturoznawca o specjalności filmoznawczo-teatrologicznej, realizator i animator projektów z zakresu edukacji dla dzieci i młodzieży. Współtwórca projektów „Familijne Podwórko u Hoffmana”, „Kino Hoffman”, „Gra miejska Most Królowej Jadwigi” oraz założyciel Klubu Gier Karcianych i Planszowych „Hetman”. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w ramach programu PAMON. Prowadzi zajęcia komputerowe w ramach projektu „Cyfrowy Senior”, kieruje pracą Klubu Pracy Twórczej „Pipsztyk”, przygotowuje kostiumy i scenografię m.in. dla Teatru Form Różnych „Nasza Klasa”. Współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Przystań” oraz z Grupą Nieformalną „Plus Folk”. Występuje jako solista i chórzysta w Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” oraz jako bębniarz i wokalista w Kapeli Podwórkowej „Ferajna Bydgoska”. Staż odbywał w Pracowni Działań na Rzecz Seniorów i Osób Niepełnosprawnych WOKiS "Stara Ochronka". W przeszłości związany z Młodzieżowym Chórem „Canto” Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku. Odbywał praktyki w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku. Ukończył studia: Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Julian Waszak – (kierownik) odpowiedzialny za organizację i koordynację takich projektów jak Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato", Wojewódzki i Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”. Współzałożyciel i koordynator Akademii Sztuk Wszelakich i Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Założyciel Latającego Uniwersytetu Każdego Wieku, Małego Uniwersytetu Dziecięcego, Kinowego Klubu Dyskusyjnego „Kakadu”, Klubu Pracy Twórczej „Pipsztyk". Współtwórca i koordynator projektów kulturalnych i edukacyjnych, m.in. „Fotografowie 60+ w Cyberprzestrzeni”, „Międzypokoleniowe Warsztaty Multimedialne”, „Cyfrowy Senior”, „Moje miejsce w kulturze", „Wokół Kanału Bydgoskiego", „Cztery pory roku obrzędy i tradycje Ziemi Kujawskiej”. Z ramienia KPCK koordynuje projekt ŚCOPO realizowanego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Opiekun stażystów i praktykantów. Wcześniej pracował m.in. jako Główny Specjalista w Pracowni Działań na Rzecz Seniorów i Osób Niepełnosprawnych WOKiS "Stara Ochronka", trener i nauczyciel akademicki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz prowadził szkolenia m.in. dla NGO. Obecnie współpracuje z SKK oraz Wyższą Szkołą Nauk o Zdrowiu. Staż odbywał w Dziale Promocji UKW. Od ponad 15 lat aktywnie działa społecznie jako Wolontariusz pracując na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ukończył studia: Zarządzanie Instytucjami Kultury, Administracja i Zarządzanie, Pedagogika Rewalidacyjna – Oligofrenopedagogika, Pedagogika Opiekuńcza, Doradztwo Zawodowe i Rehabilitacyjne, Edukacja Zdrowotna i Geragogika, Opieka i Wychowanie z Profilaktyką Społeczną.

CHWALIPIĘTKA
Powiązane wydarzenia i artykuły

Biuletyn Informacji Publicznej Profil społecznościowy Facebook Serwis Youtube KPCKk
znacznik mapyKujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
logo i herb województwa kujawsko-pomorskiegoKPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
logotypy programu operacyjnego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego